changelog_neanderthal - Fox in the Box

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seznam aktualizací pravidel hry Neanderthal: Lovci mamutů (změny jsou v pravidlech barevně vyznačeny)

4.6.2017
strana 11 - doplněno ujasnění, že nevyspělý manžel nepatří mezi závislé a naopak pouze vyspělý manžel živí svou ženu během sněhové bouře.
strana 15 - odstraněna podmínka přítomnosti ostatních lovců. Lze tedy u vlastní dcery ustanovit manžela z vlastního lovce, i když hráč na tahu před vámi poslal svého lovce coby nápadníka.
strana 19 - ujasnění, že ve vlastním prostoru neplatí u hodů na námluvy smrt lovce z rozsápání při hodu "6".

25.9.2016
strana 20 - změna textace odstavce "Promiskuitní námluvy":
Promiskuitní námluvy - Pokud máte promiskuitní sexualitu, nemůžete své lovce povyšovat na manžele (ačkoli ti, jež jste umístili ještě před změnou sexuality, vám zůstávají). Námluv se ovšem můžete účastnit jako každý jiný lovec-ctitel u cizí dospělé dcery podle pravidel popsaných výše, s tím rozdílem, že případný úspěšný hod na úspěch při námluvách nepřesune ctitele na pozici manžela, ale nahradí jednoho lovce hráče, o jehož dceru jste usilovali lovcem vaším, kterého vezmete ze společné zásoby. Toto symbolizuje váš genetický odkaz, který vaše námluvy zanechaly. Manželský status dcery zůstane nezměněn a ctitel se vrací domů.

strana 29 - doplnění textace pravidla toulání lovců při hře s jedním druhem (K3: chaos/toulání):
Chaos/toulání: Pokud při události chaosu neutrpíte žádnou ztrátu nepřidělených lovců (nepočítejte ztrátu starších), pak si můžete přidat jednoho lovce cizího druhu mezi vaše lovce. Všechny vaše lovce, kteří se odcházejí toulat, vezmete z nepřidělených lovců a jsou přesunuti do společné zásoby.

15.8.2016
Tištěná verze pravidel.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky