changelog_paxren - Fox in the Box

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seznam aktualizací pravidel hry Pax Renaissance (změny jsou v pravidlech barevně vyznačeny)

4.6.2017
- přidání pohybu střelců (biskupové) v rámci karet vazalů a lenních pánů.
- uskupení lenní pán-vazal již není bráno jako jedna karta pro příchod biskupa. Při případném přesunu karty říše (z/na pozici vazala) se figura střelce neodhazuje.
- hlasování nelze provést u říší v pozici vazala
- drobná dopřesnění.

27.3.2017
Tištěná verze pravidel.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky