Neanderthal - Fox in the Box

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Neanderthal: Lovci mamutů
Počet hráčů: 1–3
Doporučený věk: 12+
Délka hraní: 1–2 hodiny
Obtížnost: Střední
Nacházíme se před 43 000 lety v Evropě, v době ledové. Stáváte se jedním ze tří druhů – neandertálcem, kromaňoncem nebo archaikem – a snažíte se přežít v tehdejších drsných podmínkách. Své lovce vysíláte, aby lovili pleistocenní megafaunu, a přitom se snažili vyhnout predátorům. Starší vašeho druhu se zaměřují na rozdělávání ohně, nové vynálezy nebo domestikaci zvířat. Ženy posíláte sbírat potravu nebo učit děti nová slova. Ženy zároveň mají unikátní schopnost, která umožňuje propojit jednotlivá řečová centra mozku. Mozek se tak stane „jazykově průchozím“ a umožní abstraktní myšlení, díky němuž váš druh zažehne kulturní revoluci. Volíte si mezi promiskuitním, harémovým nebo párovým sexuálním chováním a s tím souvisí i způsob získávání zdrojů. Komu se podaří zvítězit?

Hra využívá mechanismu umisťování jednotlivých lovců příslušného druhu k různým činnostem (worker placement), kombinovaného s vyjednáváním, komunikací, dražbou a s vlivem náhody, jejíž dopady lze efektivně eliminovat. Dochází k živé interakci mezi hráči, kteří si vzájemně mohou jak škodit, tak pomáhat. Zároveň se dozvíte mnoho zajímavostí z tehdejší doby, ať už o pralidech a jejich vývoji, nebo o živočiších, kteří tehdy žili. Tuhle deskovku můžete hrát až ve třech hráčích, ale užijete si ji i sami – tedy buď hrajete za všechny tři druhy a snažíte se spolupracovat, nebo pouze za jeden druh a vaším úkolem je jednoduše přežít.

Případný reprint hry bude mít jiné komponenty disků (jako v Pax Renaissance a BIOS: Genesis) a bude převzata upravená grafika z druhé edice hry anglického vydání. Naopak nejsme schopni zajistit upravené komponety z Kickstarter edice hry - dřevěné komponenty budou shodné s prvním vydáním hry v češtině.

Hra byla v roce 2015 nominována v kategorii nejlepší sólo hra na serveru BoardGameGeek.com
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky