Menu
Your Cart

Neanderthal: Lovci mamutů

Neanderthal: Lovci mamutů
Vyprodáno
Neanderthal: Lovci mamutů
Počet hráčů
1-3
Doporučený věk
12+
Délka hraní
1–2 hodiny
Obtížnost
Střední

Nacházíme se před 43 000 lety v Evropě, v době ledové. Stáváte se jedním ze tří druhů – neandertálcem, kromaňoncem nebo archaikem – a snažíte se přežít v tehdejších drsných podmínkách. Své lovce vysíláte, aby lovili pleistocenní megafaunu, a přitom se snažili vyhnout predátorům. Starší vašeho druhu se zaměřují na rozdělávání ohně, nové vynálezy nebo domestikaci zvířat. Ženy posíláte sbírat potravu nebo učit děti nová slova. Ženy zároveň mají unikátní schopnost, která umožňuje propojit jednotlivá řečová centra mozku. Mozek se tak stane „jazykově průchozím“ a umožní abstraktní myšlení, díky němuž váš druh zažehne kulturní revoluci. Volíte si mezi promiskuitním, harémovým nebo párovým sexuálním chováním a s tím souvisí i způsob získávání zdrojů. Komu se podaří zvítězit?

Hra využívá mechanismu umisťování jednotlivých lovců příslušného druhu k různým činnostem (worker placement), kombinovaného s vyjednáváním, komunikací, dražbou a s vlivem náhody, jejíž dopady lze efektivně eliminovat. Dochází k živé interakci mezi hráči, kteří si vzájemně mohou jak škodit, tak pomáhat. Zároveň se dozvíte mnoho zajímavostí z tehdejší doby, ať už o pralidech a jejich vývoji, nebo o živočiších, kteří tehdy žili. Tuhle deskovku můžete hrát až ve třech hráčích, ale užijete si ji i sami – tedy buď hrajete za všechny tři druhy a snažíte se spolupracovat, nebo pouze za jeden druh a vaším úkolem je jednoduše přežít.

Případný reprint hry bude mít jiné komponenty disků (jako v Pax Renaissance a BIOS: Genesis) a bude převzata upravená grafika z druhé edice hry anglického vydání. Naopak nejsme schopni zajistit upravené komponety z Kickstarter edice hry - dřevěné komponenty budou shodné s prvním vydáním hry v češtině.

Hra byla v roce 2015 nominována v kategorii nejlepší sólo hra na serveru BoardGameGeek.com

 • Pravidla (včetně rozsáhlých poznámek o době ledové a autorovy eseje)
 • 3 desky hráčů
 • 10 hracích kostek
 • 45 plastových disků (15 oranžových, 15 černých a 15 bílých – znázorňují slova ze společenské, přírodní a technické oblasti a ve hře slouží jako platidlo)
 • 54 dřevěných kostek (18 červených, 18 zelených a 18 žlutých – znázorňují lovce, starší a manžely jednotlivých druhů)
 • 3 dřevěné válce (červený, zelený a žlutý – znázorňují vůdce jednotlivých druhů)
 • Skladem: Vyprodáno
0 Kč
Cena bez DPH: 0 Kč

Časy jednotlivých kapitol:

 • 02:19 Úvod
 • 02:54 Komponenty
 • 11:51 Setup - příprava hry
 • 14:50 Průběh tahu
 • 15:28 Fáze 1: Událost & kulturní dražba
 • 30:14 Fáze 2: Přidělení lovců
 • 39:23 Fáze 3: Vyjednávání, útoky & sběr
 • 43:57 Fáze 4: Lov
 • 56:59 Fáze 5: Domácí zvířata
 • 57:33 Fáze 6: Propojení, neologie & akce starších
 • 1:04:06 Závěr: Výhody karet sexualit a bodování

Příprava hry:

 1. Z balíčku událostí vyberte 10 karet a sestavte tak balíček událostí pro hru.
 2. Vytvořte dobírací balíčky a loviště Evropy. Rozdělte karty pro severní a jižní biomy Evropy (podle rubu karet). Oba balíčky zamíchejte a položte nad sebe (jižní pod severní). Z každého balíčku pak sejměte a vyložte 6 karet. Vznikne tak pole 6x2 karet představující loviště severní a jižní Evropy.
 3. Náhodně rozdělte desky hráčů (červený, žlutý nebo zelený) mezi hráče. Položte si vylosovanou desku hráče před sebe, počáteční stranou nahoru (ta s mapou mozku). Toto je počáteční prostor hráče.
 4. Náhodně rozdejte po jedné ze tří karet sexuality každému z hráčů. Poté si každý z hráčů vybere sexualitu, s jakou jeho druh začíná. Na každé straně karty je jiná sexualita. Karta sexuality určuje, za co bude hráč bodován a jak bude získávat zdroje.
 5. Každý hráč dostane válec a 18 kostek ve své barvě. 6 kostek si položí pod svou desku hráče – toto jsou počáteční nepřidělení lovci. Další kostku umístí na desku hráče, na místo pro staršího v levém spodním rohu (označené šipkou dolů) – toto je strážce ohně. Ostatní kostky a válec dejte do společné zásoby. Nejlepší je umístění do hrnku nebo jiné malé nádoby, abyste nemíchali společnou zásobu a aktivní lovce.
 6. Každý hráč dostane 5 disků od každé barvy a položí je vedle své karty hráče. Tyto disky znázorňují jeho slovní zásobu.
 7. Vezměte disk příslušné barvy z vaší slovní zásoby a umístěte ho na mapu mozku na pole, které je označeno šipkou směrující dolů.
 8. Vezměte jeden černý disk z vaší slovní zásoby a umístěte ho pod kostku staršího – strážce ohně. Znázorňuje, že dosud není vyspělý.
 9. Umístěte disky MPI (Male Parental Investment – podíl mužů na výchově) z vaší slovní zásoby na kartu sexuality podle počtu, který je na kartě sexuality znázorněn.

Průběh hry:

 1. Událost a dražba: V této fázi se táhne karta události, vyhodnotí se všechny události, které zasáhnou hráče pro tento tah, a poté se provede dražba karty události – ve spodní polovině je karta dcery, která znázorňuje ženu se speciálními dovednostmi.
 2. Přidělení lovců: Každý hráč posílá své lovce lovit, získat své nebo cizí ženy nebo stát se staršími svého druhu.
 3. Vyjednávání, útoky, sběr: Na lovištích, kde se sejdou skupiny lovců více hráčů nebo na kartách dcer, kde se sejde více ctitelů, dochází k vyjednávání nebo následně k boji, kdo zůstane. Ty druhy, které se umí živit sběrem, na konci této fáze dostávají za sběr nové potomky – lovce.
 4. Lov: Na každém lovišti a kartách dcer je proveden hod na lov resp. na námluvy. Vyhodnocuje se případný úspěch, získání trofejí a dalších karet pro pozdější vyložení – karty vynálezů a domácích zvířat.
 5. Domácí zvířata: V této fázi dostávají hráči, kteří nějaká domácí zvířata mají, určitý bonus.
 6. Propojení, neologie a akce starších: V této fázi na základě schopností získaných dcer umístí hráč buď další propojení do mapy mozku, aby se tento stal jazykově průchozím, nebo uvolní některý disk, který má vázaný k starším, dcerám, domácím zvířatům, vynálezům nebo manželům do slovní zásoby nebo využije akce starších pro zisk domácích zvířat nebo vynálezů.

Konec hry:

Po dobrání všech karet událostí hra končí a dle zvolené sexuality si každý hráč spočítá bodové ohodnocení. Každý prvek ve hře (lovci, dcery, manželé, vynálezy, starší, trofeje, domácí zvířata) má na základě sexuality jinou bodovou hodnotu.
Kdo získal nejvíce bodů, vítězí.
 • Recenze na hru Neanderthal: Lovci mamutů na webu Mfantasy.cz s verdiktem:
 • Recenze na hru Neanderthal: Lovci mamutů na webu Hrajeme.cz s verdiktem:
 • Videorecenze na hru Neanderthal: Lovci mamutů v youtube pořadu Deskofobie.cz.